Palvelut Koidukodin asukkaille

Asumispalvelu

Meillä on 72 asuntoa, joista jokainen on asukkaan koti. Asiakas (ja hänen omaiset) sisustavat asunnon itse omilla kalusteillaan ja esineillä.
Asunnot ovat koteja, joten siellä on mahdollisuus ruuanvalmistukseen ja peseytymiseen.

Ateriapalvelu

Meillä on oma keittiö, jossa valmistetaan maukkaat ikäihmisten tarpeisiin suunnitellut ateriat.
Jokaiselle asukkaalle kuuluu päivässä seuraavat ateriat: aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.
Vuosittain järjestetään juhlalounaita mm. äitien- ja isänpäivänä.

Perushoito

Perushoito toteutetaan pääasiallisesti lähihoitajien ja hoitoapulaisten toimesta.
Hoidon määrä toteutaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Sairaanhoito

Sairaanhoito toteutuu Koivukodin omien sairaanhoitajien toimesta.
Sairaanhoitajat huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja lääkehoidon toteutumisesta yhdessä Mehiläisen lääkärin kanssa.
He työskentelevät arkipäivisin.

Viriketoiminta

Meillä järjestetään viikoittain toimintaa tukemaan asukkaan fyysistä-, psyykkistä- ja sosiaalista hyvinvointia.
Geronomi suunnittelee ja toteuttaa viriketoimintaa yhdessä sosiaaliohjaajan ja fysioterapeuttien kanssa.

Viikko-ohjelmaan vakinaisesti kuuluu neropatit muistiryhmä, toimintatuokioita (mm. leivontaa), bingo ja seniorikerho.
Toisinaan askarrellaan ajankohtaan liittyviä askarteluita, käydään retkillä ja pyydetään kylään vierailevia esiintyjiä.
Välillä heittäydytään juhlanhumuun ja järjestetään päivätansseja.

Ohjelman suunnittelu toteutetaan asukkaiden toiveiden pohjalta.

Fysioterapia

Koivukodissa on kaksi omaa fysioterapeuttia.
Kuntoutukset järjestetään yksilö- ja ryhmäkuntoutuksina. Viikottain vakinaisesti pyörii isoille ryhmille tuolijumpat tiistaisin ja torstaisin.
Kuntouksen tarve arvioidaan, jokaiselta asukkaalta vuosittain tai tarvittaessa.